Република Српска
Србија
   ПРОГ. ЦИЉЕВИ
Статут
Други о нама

 
 
 
    Основни програмски циљеви усвојени на Оснивачкој скупштини Странке дана: 20.03.1997. године у Бијељини, а правно верификовани од Вијећа судија на сједници одржаној дана 10.04.1997. године са предсједницом Вијећа, Душицом Старчевић, донијело је Рјешење број: ФИ-303/97 о регистрацији странке са слиједећим програмским циљевима који су модификовани и прилагођени рјешењу постојећих проблема у Републици Српској и БиХ.
 • Постизање пуног националног, духовног, културног, економског и политичког јединства српског и других народа Републике Српске, борећи се равноправно демократским средствима са другим народима и националним мањинама, за успоставу слободне, самоодрживе, независне и демократске државе.
 • Демократска борба за конфедерално устројство као прелазно рјешење ка само одрживој држави, којој неби био стран ни монархизам.
 • Свим демократским и политичким средствима странка ће се борити за враћање са БиХ нивоа непроцијењивих вриједности, ресурса и ингеренција РС и њених грађана, загарантованих Дејтонским споразумом и потписом великих светских сила.
 • Странка ће се борити за државу права и успоставит ће чврст демократско-грађански правни поредак, равноправност грађана без обзира на вјеру, расу, националност, пол, под условом да признају и уважавају уставни поредак, законе и не оспоравају државни суверенитет и територијални интегритет РС.
 • Странка ће се борити за развијање парламентарне демократије у којој ће народ преко својих слободно и тајно изабраних представника суверено, као и путем референдума одлучивати о облику владавине, државног уређења, савеза или конфедерације са другима.
 • Државно уређење ће се нужно темељити на вишепартијском принципу и што потпунијој афирмацији грађанских слобода и права. Плуралистички прилаз демократском амбијенту у РС подразумијева изражену толеранцију и уважавање других политичких актера на политичкој сцени при чему се полази од уважавања слободне воље како појединца тако и колективитета.
 • Транспарентна организација власти мора бити на бази подјеле на законодавну, судску и извршну, при чему треба једна другу да контролише како би се обезбиједила одговорност у послу и вршењу власти. Увести строге санкције за неодговорне, нестручне и "трутове".
 • Политику ставити у функцију економије.
 • Транспарентан рад ће омогућити невладиним организацијама да могу пратити рад власти и указивати на правилан пут и боље смјернице, као и покретати одговорност функционера у власти.
 • Запослени у државној и општинској управи те јавним институцијама биће професионални менаџери који су најстручнији, највреднији, најспособнији, најодговорнији, најефикаснији и свака њихова пословна активност, тј. резултат рада, биће у функцији РС, привреде и грађана РС.
 • Страначка опредјељеност, као и право на рад је индивидуална ствар, која не смије бити параметар приликом запошљавања и обављања послова.
 • Запошљавање мора бити по европским стандардима, где се резултат рада ставља на прво место и вишеструко награђује.
 • Први или Јавни сектор мора бити у функцији својих грађана, модеран, на бази европских принципа и веома ефикасан.
 • Грађани морају имати отворену сталну канцеларију за пријем на разговоре за рјешавање њихових проблема и давање приједлога за бољи и љепши живот грађана.
 • Странка ће подржати оправдану жељу већих мјесних заједница за њиховом већом самосталношћу.
 • Независно судство и демократски уређен правни поредак треба да обезбиједи потпуну равноправност грађана пред законом, њихову пуну правну сигурност и заштиту њиховог интегритета и приватне имовине, тако да се одстрани сваки политички, страначки и идеолошки утицај на судство. Припаднику једног народа не би могао да суди припадник другог народа. У постављању судија и руководства јавних институција, морају учествовати и невладине организације РС.
 • Странка ће се залагати за демилитаризацију а као резервна варијанта је формирање војске РС, као строго професионалне и независне организације, што онемогућава њену зависност од било које политичке странке. У зависности од сарадње ЕУ и других земаља са РС, зависиће и сарадња војске РС.
 • Странка ће обезбиједити потпуну реформу полиције РС, као строго професионалну, самосталну и независну структуру РС. Посебано наглашавамо стручност и битност у нашем времену информативно обавјештајне и контра-обавјештајне службе РС.
 • Успостављање васпитно образовног система у складу са свјетским достигнућима и интенцијама националног препорода, развој слободне научне, иновативне и културне дјелатности као покретача државне, економске, политичке, моралне и духовне обнове. То подразумијева заштиту интелектуалне својине и ауторских права као и обнову и опремање основних и средњих школа, високошколских установа, архива, музеја, галерија и библиотека у Републици Српској. У свим школама обавезно увести стручно практичне предмете из праксе, са практичним радом и ђачко-студенском неопорезивом зарадом.
 • Основно и средње образовање мора бити бесплатно, а равноправно могу егзистирати и приватне школе на тржишним принципима.
 • Талентованим студентима обезбиједити бесплатно школовање на високошколским установама у земљи и иностранству код пријатељских земаља.
 • Основно здравствено осигурање мора бити бесплатно и квалитетно, а виши ниво проширених услуга бирају грађани путем осигуравајућих и инвестиционих фондова. Квалитет, стручност и велика одговорност медицинских радника мора бити на сталној провјери, те подложна ригорозним контролама и санкцијама, а за ванредне резултате и мултиплицирана зарада.
 • Странка ће се залагати за слободу штампе и других средстава информисања, као и велику одговорност и санкције за нетачно изговорене и написане речи. То је основни и незамјењиви израз досљедног поштовања и заштита основних грађанских слобода и права човјека. То је основа за стварање система јавног информисања које је утемељено и у приватном и на јавном власништву.
 • РТВ претплату ће грађани плаћати само једном РТВ медију којег они изаберу. А Јавни медији ће бити на буџету и под контролом Скупштине РС.
 • Невладин, непрофитни, грађански или трећи сектор РС максимално треба помоћи да стартају и да буду активни корективни фактор и контрола рада свих институција у власти. То подразумијева и квалитетно рјешавање њихових проблема и интереса.
 • подржати формирање Асоцијације НВО сектора РС, као додатни реални, коректни, корективни фактор властима, јер политичка опозиција својим манипулацијама ка само једном циљу, доводи често све у заблуду. 
 • Рјешењем проблема старих девизних штедиша би се стекло поверење у нову штедњу која би била добра основа за нову штедњу и бржи економски развој РС.
 • Странка је за реафирмисање традиционалне улоге Српске православне цркве, борећи се за враћање одузете имовине, јачање Цркве као опште српске духовне институције која је изван сваке политике и која се не мијеша у политичке и страначке односе. Странка је за обнову светосавског православља као духовног темеља српског народа.
 • У Републици Српској исповиједање вјере је лична ствар и за све конфесије мора бити слободно и равноправно.
 • Посебне програме ће Странка донијети када су у питању породица, жене и дјеца. Запосленим женама послије петог дјетета ћемо обезбиједити пријевремену пензију, како би ту дјецу извела на прави пут до пунољетства, а незапосленим женама послије трећег дјетета ћемо обезбиједити одговарајућа мјесечна примања која би им олакшала подизање и школовање дјеце.
 • Омладини ћемо обезбиједити услове да се у невладине, стручне, спортске, иноваторске и техничке организације о трошку општинског будхета укључе одмах послије основне школе. У оквиру Европске повеље о учешћу младих у локалној самоуправи, испоштовати жеље младих. талентованих студената да морају имати све услове за квалитетно студирање.
 • Свима а посебно младима обезбиједити домове култре, фискултурне сале и простор на медијима.
 • Странка ће се залагати за омогућавање и стимулисање имиграције грађана у Републику Српску из другог емтитета и иностранства и развијање чврстих односа са исељеницима који живе изван граница отаџбине.
 • Право избјеглица и расељених лица на, останак, повратак, коректну размјену имовине, слободу избора мјеста живљења, хуманог пресељења као и надокнада оштећене имовине током одбрамбеног рата, су основне одреднице рјешавања избјегличких и имигрантских проблема.
 • Привредни систем Републике Српске ће се заснивати на приватном, државном и корпоративном власништву. Привредни субјекти морају равноправно пословати у уређеном тржишном систему и бити способни за конкурентску сарадњу са окружењем. У пословању са иностранством и другим ентитетом мора бити остварен суфицит. Да би се уопште могло стручно и квалитетно радити услов је да се одмах изврши тачан попис комплетне имовине у РС.
 • По обављеном попису РС и општина, направиће се анализе стања за сваку општину и РС, те поставити годишњи и петогодишњи циљеви на бази интереса РС.
 • На бази циљева усвојити стручне основне и резервне економске стратегије развоја РС. Вјероватноћа усјпеха, стратегија мора бити бар 80% како би гаранција успеха у пракси била осигурана.
 • Запошљавање се регулише по европским нормама, а то значи заводи за запошљавање воде рачуна о радним местима и стручностима и способностима незапослених.
 • Држава подстиче и стимулише запошљавање путем реалног сектора и инкубатора уколико неко жели сам да почне привређивање. Како је то у Европи.
 • Стручно Економско социјално вијеће кроз трипартитне договоре и омогућиће троструки интерес и задовољство, синдиката радника, послодаваца и власти, а тиме брз напредак, самоодржив развој РС, задовољство и интерес свих грађана.
 • Коректним привредницима, као мотору економског развоја и запошљавања дати простор у свим Саветодавним тијелима (без плаћања, осим награда на крају године ако су позитивно допринели раду те организације или институције) и посебно место у друштву.
 • Рационална, профитабилна, производна иницијатива, као и стимулативне мјере за унос капитала пријатељских земаља из иностранства, посебно наше дијаспоре и стабилан финансијски систем треба да хендикепиран и неуравнотежен привредни систем РС ревитализује и хомогенизује, тако да се може борити равноправно на свјетским тржиштима за профит и примат.
 • Основати или потпуно променити постојећу привредну Комору, која мора буде у функцији централизоване привреде РС.
 • ИРБ претворити у банку која ће бити у функцији развоја укупне привреде РС.
 • Социјално и здравствено збрињавање најугроженијих категорија становништва, међу којима су и "нерадници", јер нестручне и неодговорне морамо преселити у социјални сектор, а на сва радна мјеста морамо поставити најодговорније, најстручније и најквалитетније, који ће искључиво својим добрим резултатом рада допринети успјешности организације у којој ради.
 • Да се хитно оснује Институција РС за иновације, патенте, интелектуалну својиху и ауторска права.
 • Трансформисати и ставити у стручну саветодавну функцију постојећу превазиђену Академију наука и ојачати је са свим врстама стручњака, професора, доктора, магистара и научних радника.
 • Према овим претпоставкама, после годину дана рада, гарантовано почињу позитивни резултати за све грађане РС.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
                   
                           
Почетна страна         Линкови        Адресар       Контакт